RottaNova Rotterdam

Dit hebben wij bij dit project gedaan

IMG_9316

Dit hebben wij gedaan

Onze werkzaamheden

  • Het zelfstandig en onder eigen (CAR)-verzekering uitvoeren van onderstaande werkzaamheden.
  • Afstemming gemeente gedeeltelijk afsluitingen openbaar gebied.
  • Afzettingen voor veiligheid publiek aanbrengen en veiligheid waarborgen tijdens werkzaamheden.
  • Proefsleuven graven o.b.v. bijgevoegde tekening. Proefsleuven t.b.v. check NUTS d.d. 16-9-2020
  • Bodemkwaliteit zie bijgevoegde onderzoek.
  • Inmeten K&L in proefsleuven op RD-Coördinaten.
  • Na inmeten alles weer in oorspronkelijke stat terug brengen (opleveren aan gemeente).
  • Inmeten terrein o.b.v. aan te leveren situatietekening (situatie, bestaande bebouwing en hoogtes maaiveld).
  • Opstellen tekening o.b.v inmetingen.

Ons werk