Grondradar

HOE WERKT EEN GRONDRADAR?

Waarom kies ik voor een grondradar onderzoek?
Een grondradar, ook wel Ground Penetrating Radar (GPR) genoemd, zendt met een hoge frequentie radiogolven uit en meet de echo’s van die elektromagnetische pulsen(golven) via radarantennes (een zender en ontvanger). Hierdoor kunnen laagovergangen (klei-, zand-…) en fysische verstoringen (puin, betonmassieven, buizen,…) in de bodem worden vastgesteld in de elektrische potentiaalverdeling aan het aardoppervlak. Met de combinatie van de grondradar en de potentiaalmeter meet de grondradar de diepte (Z) van ondergrondse objecten met een precisie van enkele centimeters. Wanneer er contrasten in de bodem aanwezig zijn, zoals riolering, kabels en leidingen, wordt de golf gereflecteerd. Vanuit de ontvangen golven worden beelden van de ondergrond verkregen op een veldcomputer en opgeslagen. Op het beeldscherm van de veldcomputer zien wij dan hyperbolen. Door het lopen van lijnen / banen wordt een ondergronds gebied in kaart gebracht. Dit wordt een grid genoemd. Uit een grid kunnen exacte GPS-locaties (X, Y en Z) van de waargenomen contrasten achterhaald worden. Resultaten uit de beelden kunnen zowel in GIS als AutoCAD worden verwerkt. De data wordt real-time geïnterpreteerd en evt. op kantoor verder geanalyseerd. De interpretatie van de digitale proefsleuf is de cruciale stap in het proces van verificatie en validatie van vaststelling van ondergrondse infra.

Deze techniek biedt vele voordelen, zo zijn er bijvoorbeeld minder proefsleuven nodig wat minder kans op graafschade betekent. Ook heeft u gelijk een groot gebied inzichtelijk in plaats van enkele (punt)locaties van gegraven proefsleuven. Dit bespaart u zowel tijd als geld. En veel risico.

 

 

Positiebepaling, van scan naar bewerkbare AutoCad-bestanden
Voor de positiebepaling van de met de grondradar gedetecteerde ligging van de riolering, kabels en leidingen wordt tijdens de grondradarmetingen 

real-time gebruik gemaakt van GNSS en totalstation:

 

  • GNSS-ontvangers worden gebruikt in open gebied.
  • Totaalstations  worden ingezet binnen en rondom gebouwen en in beboste zones.

De grondradar-data en de positiegegevens worden gecombineerd
om een model van de ondergrond op te stellen of om riolering, 

kabels en/of leidingen van riool- of netwerkbeheerders in kaart te brengen 

of te controleren. In dit model wordt de positie en diepteligging van de

objecten of riolering, kabels en/of leidingen weergegeven. Naast deze
ondergrond modellen worden soms ook langs- en dwarsdoorsnedes of 

3D-modellen gemaakt. Deze modellen geven duidelijk de positie en diepteligging van riolering, kabels en leidingen t.o.v. elkaar weer.

 

Riolering, kabel- en leidingdetectie m.b.v. grondradar
Grondradar B.V. heeft ervaring met het opzoeken en het in kaart brengen van:

  • Gasleidingen
  • Waterleidingen
  • Elektriciteitsleidingen
  • Datakabels
  • Rioleringsbuizen
  • Weesleidingen