Grondradar B.V.

Onderzoeks - en adviesbureau

CROW 500 PROOF

Onze diensten

Grondradar

Een grondradar, ook wel Ground Penetrating Radar (GPR) genoemd, zendt met een hoge frequentie radiogolven uit en meet de echo’s van die elektromagnetische pulsen(golven).

Proefsleuven

Om tijdens de realisatie van een project schade aan riolering, kabels en leidingen te voorkomen is het soms noodzakelijk voor aanvang van een project proefsleuven te graven.

Landmeetkunde

Landmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals gps.

Wij zijn een jong dynamisch onderzoeks- en adviesbureau dat landelijk werkt op het gebied van kabels- en leidingen opsporingsonderzoek. Met behulp van non-destructieve en geavanceerde grondradarapparatuur, onderzoeken wij de ondergrond om infrastructuur in kaart te brengen. Wij kunnen dit onderzoek uitbreiden door proefsleuven te graven om de nauwkeurigheid te bevestigen en ligging met RD-coördinaten bekend te maken.

Met onze onderzoeksuitkomsten worden de risico’s op graafschade volledig in 2D en 3D in kaart gebracht. Daarmee kunnen vertraging en faalkosten tijdens de realisatie van projecten worden voorkomen.

Op deskundige en vakkundige wijze voeren wij werkzaamheden uit ten behoeve van het:

  • bevestigen van KLIC-gegevens. Bij geconstateerde fouten kunnen wij deze aanvullen en/of verbeteren;
  • opsporen van niet gereviseerde kabels en leidingen;
  • opsporen van weesleidingen;
  • opsporen van rioolleidingen, -putten en overstortpunten;
  • zoeken naar ruimte in kabel en leiding tracés ten behoeve van nieuwe aanleg.

Onze werkzaamheden voeren wij uit voor grondeigenaren, overheden, kabel en leidingen beheerders, aannemers, advies- en ingenieursbureaus.

Onze aanpak

In overleg met de opdrachtgever worden de locaties en lengtes van de te graven proefsleuven bepaald. Daarnaast wordt een omgevingsanalyse gemaakt die bepalend kan zijn voor de graafwerkzaamheden. Denk hierbij aan intensiteit van het verkeer, winkelgebied, stiltegebieden, beschermingszones (boven- of ondergronds) etc. Na goedkeuring door de opdrachtgever en mogelijke toestemming van de wegbeheerder worden de graafwerkzaamheden door ons uitgevoerd. Hierbij verzorgen wij ook de benodigde afzettingen of verkeersmaatregelen conform de CROW-richtlijnen.

De aanwezige riolering, kabels en leidingen worden digitaal ingemeten op basis van GNSS of totalstation. De veldwerkmetingen verwerken wij uiteindelijk digitaal in een dwarsprofiel. Aan de hand van deze metingen wordt de ondergrondse infrastructuur compleet in kaart gebracht en eventueel digitaal aan het ontwerp gekoppeld.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op!