Proefsleuven graven Rijnkade Arnhem

Dit hebben wij bij dit project gedaan

IMG_1575

Dit hebben wij gedaan

Onze werkzaamheden

 • De werkzaamheden worden conform de CROW500 uitgevoerd
 • Alle proefsleuven worden tot 1,50 meter minus maaiveld gegraven of tenminste tot een diepte waarop alle kabbels en leidingen conform de KLIC-graafmelding worden aangetroffen
 • De proefsleuven nabij bomen worden onder begeleiding van Boomontzorging van de gemeente Arnhem uitgevoerd
 •  In de betreffende proefsleuf worden alle kabels en leidingen ingemeten in x, y en z coördinaten
 • Van alle aangetroffen kabels en leidingen wordt een foto gemaakt met locatieherkenning
 • De benodigde KLIC-graafmeldingen zijn bij de prijs van de desbetreffende proefsleuf inbegrepen
 • Van elke proefsleuf wordt een afzonderlijke tekening gemaakt conform voorbeeld
 • Het eindproduct wordt in pdf en in orgineel opmaak bestandsformaat aangeleverd te worden (dwg, Word, Excel, jpeg)
 • Alle locaties van de gegraven proefsleuven worden weer achtergelaten in de staat waarin ze bij aanvang aangetroffen worden
 • Alle straatwerk wordt weer aangebracht
 • Er blijven geen sleuven open liggen in verband met veiligheid
 • Alle proefsleuven worden afgezet met wegafzettingen conform de CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering 96b
 • Werkzaamheden op de horecaterrassen worden goed afgestemd met de eigenaar/gebruiker van het terras en op een tijdstip uitgevoerd waarop de terrassen niet zijn opengesteld voor bezoek
 • Er worden geen werkzaamheden in asfaltverharding uitgevoerd
 • De zones waar in het verleden sprake is geweest van grondroering, dus zeker in de zone rond kabels en leidingen, zijn reeds vrijgegeven in de beschikbare vooronderzoeken van Raap (archeologie) en ReasEuro (CE). De proefleuven worden zonder aanvullende maatregelen gegraven.
 • Alle sleuven worden in een aaneensluitende uitvoering gerealiseerd
 • Alle uit de sleufkomende materialen worden in de ontgraven sleuf terug aangebracht. Er wordt geen materiaal van de locatie afgevoerd.
 • De kosten ten aanzien van de ARBO omstandigheden zijn bij de prijs inbegrepen. De te werk te stellen werknemers zijn VCA-gecertificeerd en hebben een recente milieugezondheidscheck ondergaan
 • Milieukundige begeleiding wordt door de gemeente Arnhem verzorgd

Voor

IMG_6676
IMG_6696

Na

IMG_1617

Ons werk