Weg naar Voorst
gemeente Zutphen

Dit hebben wij bij dit project gedaan

IMG_20211221_112009_1

Dit hebben wij gedaan

Onze werkzaamheden

 • 1: Omgevingscommunicatie,
 • Schriftelijk informeren aanwonende:
 • Aanwijzen contactpersoon t.b.v. communicatie met aanwonenden:
 • Toestemming verkijgen voor werkzaamhden op particuliere terreineen en werkzaamheden afstemmen en inplannen: 

 2: Verkeersmaatregelen:

 •  Bepalen en per locatie uitwerken van standaard maatregelen conform CROW publicatie “werk in uitvoering/WU 2020-standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen”
 • Toepassen verkeersmaatregelen uitgangpunt is figuur 1304 “werken naast rijbaan met versmalling van de rijbaan en afzetting op de rand van de rijbaan”. 

3: Proefsleuven

 •  Uitvoeren KLIC-melding
 • Fotografisch vastleggen bestaande situatie voorafgaande aan het graven van sleuven:
 • Graven proefsleuven
 • opnemen en herstellen sleufbedekking
 • Uitwerken gegeven van proefsleuven in dwg-formaat 
 • Dwarsprofiel van de proefsleuf met ligging aangetroffen kabels en leidingen t.o,v. ligging conform KLIC-melding.
 • Nummering van de proefsleuven
 • Hoogte maaiveld ter plaatse van de proefsleuf 
 • Maatvoering kabels, incl. aantal kabels, afmeting afzonderlijke kabels, gegevens kabels, gegevens kabelzegels en eventueel aanwezige kabel bescherming.
 • Foto’s van de proefsleuf en indicatie waar de foto’s genomen zijn.
4: Grondradar 
 •  De door proefsleuven geverifeerde kabels en leidingen tussen en rondom de proefsleuven detecteren met grondradar
 • Bijstellen KLIC-tekening met gedetecteerde kabels en leidingen in dwg-formaat

5: Rapportage

 •  Opstellen en aanleveren rapportage.

 

Ons werk