Proefsleuven Helbergen

Dit hebben wij bij dit project gedaan

Dit hebben wij gedaan

Onze werkzaamheden

.Werkzaamheden:

§  AutoCad tekeningen opmaken van de bestaande situatie met de kabel & leidinggegevens
volgens de KLIC-melding.

§  Kabels & leidingen op locatie uitzetten en markeren.

§  Proefsleuven graven o.b.v. aangeleverde en uitgezette KLIC-melding binnen de aangeleverde
maatvoering van de opdrachtgever (zie bijlage).

§  Inmeten daadwerkelijke ligging kabels & leidingen in proefsleuven op
RD-Coördinaten.

§  Na inmeten alles weer in oorspronkelijke staat terug brengen, incl. straatwerk
verwijderen en herplaatsen wanneer benodigd.

§  Opstellen tekening o.b.v. inmetingen.

§  Aanleveren tekeningen in AutoCad bestand en pdf-bestand.

§  Aanleverenfotoboek in pdf-bestand.

uitgesloten werkzaamhedeb

Te aanzien van onze aanbieding zijn onderstaande 

werkzaamhden c.q. onderzoeken uit deze offerte gehouden:

Onder andere, niet uitputtend, zijn onderstaande 

 

onderzoeken uitgesloten:

 

  • Flora- en Fauna onderzoek:
  • Geotechnisch onderzoek:
  • Milleutechnisch grondonderzoek:
  • Civieltechnisch grondonderzoek:
  • Archeologisch onderozek:
  • Niet gesprongen explosieven onderzoek:

 

Ons werk